Tâm Thần – Trẻ Tự Kỷ

Tìm hiểu về bệnh tự kỷ ở trẻ em và những điều cần biết

Tìm hiểu về bệnh tự kỷ ở trẻ em

Cơ sở của bệnh tự kỷ là di truyền, tuy nhiên tính di truyền của tự kỷ thì phức tạp

Tìm hiểu về bệnh trầm cảm – Nguyên nhân và cách điều trị

Nguyên nhân và cách điều trị của bệnh trầm cảm

Các biểu hiện của bệnh trầm cảm là cảm giác do dự, không chắc chắn, tiêu chuẩn và đòi hỏi

Tìm hiểu về những dấu hiệu chứng minh trẻ bị bệnh tâm thần

Dấu hiệu cho thấy trẻ bị bệnh tâm thần

Trong một tuyên bố, TS Brenner cho biết: “Thường thì sẽ khó khăn cho những người trẻ đang mắc bệnh