Bệnh Di Truyền

Tìm hiểu về những bệnh di truyền phổ biến

Những bệnh di truyền phổ biến

 Đây là bệnh di truyền phổ biến nhất nên nếu trong lịch sử gia đình có người bị bệnh thì chúng ta

Tìm hiểu về những căn bệnh di truyền nguy hiểm

Những căn bệnh di truyền nguy hiểm

Nếu một trong hai người, cha hoặc mẹ bạn có bệnh tim, thì nguy cơ bạn bị bệnh là khó