Béo Phì – Thiếu Cân

Tìm hiểu về bệnh Mập phì và những quan niệm của Đông y

Mập phì   quan niệm của Đông y

Mập phì và nguyên nhân –Theo Đông y Đông y đã hiểu biết về bệnh mập phì từ rất sớm.

Tìm hiểu về nguyên nhân người béo phì khó giảm cân?

Do đâu người béo phì khó giảm cân?

Ngay cả khi không béo phì, việc duy trì trọng lượng cơ thể đã có thể là một cuộc đấu

Tìm hiểu về những nguy hại của bệnh béo phì (mập phì)

Mập phì hay béo phì là bệnh do mỡ tích luỹ quá nhiều trong cơ thể,thường chia làm hai loại:

Tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ của béo phì

Các yếu tố nguy cơ của béo phì

Yếu tố có thể làm tăng nguy cơ béo phì bao gồm: Di truyền học Gen có thể ảnh hưởng